GER.ARD Shpk ofron demontimin e makinave ne fund te jetes, riciklimin e tyre dhe shume sherbime te tjera me pergjegjesine me te madhe ndaj mbrojtjes se ambjentit.